Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
||

Turystyczny Fundusz Pomocowy – komu pomoże?

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy turystyczni są zobowiązani odprowadzać składki na nowopowstały Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP).

Skąd wziął się TFP?

Idea utworzenia TFP zrodziła się wraz z próbą zaradzenia trudnej sytuacji biur podróży, które zobowiązane były zwracać klientom wpłaty na wycieczki, które z powodu pandemii koronawirusa nie doszły do skutku.

Dla organizatorów turystyki okazało się to nie lada wyzwaniem, albowiem w wielu przypadkach otrzymane od podróżnych wpłaty przekazali kontrahentom (liniom lotniczym, hotelom itp), u których rezerwowali usługi turystyczne na potrzeby realizacji wykupionej wycieczki. Obowiązek zwrotu zaliczek klientom ma charakter bezwzględny i nie jest uzależniony od tego, czy biuro podróży otrzymało zwrot wpłat od kontrahentów.

Często oznaczało to zwrot przez biuro podróży pieniędzy, których organizator już nie posiadał i nie wiadomo, czy odzyska je od kontrahentów.

Kredyt dla biur podróży

W ramach jednej z form tarczy antykryzysowej, organizatorzy turystyki uzyskali możliwość kredytowania zwrotu wpłat na rzecz klientów za pośrednictwem Turystycznego Funduszu Zwrotów (wyodrębniony w ramach struktur Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego).

Na skutek zgodnego wniosku organizatora turystyki i podróżnego, Turystyczny Fundusz Zwrotów dokonuje bezpośrednio wypłaty na rzecz podróżnego.

Środki na ten cel wyłożył obecnie budżet państwa, organizatorzy turystyki będą natomiast spłacać tę formę pomocy w systemie ratalnym przez okres 6 lat (72 miesiące).

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Jednocześnie ustalono, że aby zapobiegać takim problemom na przyszłość, należy utworzyć specjalny fundusz, który realizowałby wypłaty w takich awaryjnych sytuacjach. Tę funkcję pełnić będzie Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP).

Stanowi on kolejny obowiązkowy filar zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki, gwarantujący wypłacalność biura podróży w razie problemów ze zwrotem pieniędzy klientom.

Przypomnijmy, że każdy organizator turystyki musi wykupić gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na wypadek swojej niewypłacalności (I filar zabezpieczeń).

Ponadto, jeśli środki zgromadzone w ramach gwarancji okażą się niewystarczające, do akcji wkracza Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, na rzecz którego organizatorzy odprowadzają składki od każdego podróżnego (II filar zabezpieczeń).

Do tego zestawienia dołącza właśnie Turystyczny Fundusz Pomocowy, na który składki są obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r. (III filar zabezpieczeń)

Składka zależy od celu podróży

Składka w wysokości nie wyższej niż 30 zł jest naliczana od każdego podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej.

Wysokość składki na TFP uzależniona będzie od miejsca realizacji imprezy turystycznej i ustalonego sposobu transportu, a określa ją wydane specjalnie w tej sprawie rozporządzenie.

Przykładowo:

a) za wycieczkę do jednego z państw europejskich z transportem czarterem lotniczym, składka wyniesie 15 zł.

b) za wycieczkę poza Europę z wykorzystaniem transportu innego niż lot czarterowy, składka wyniesie 13 zł.

c) za wycieczkę do kraju sąsiadującego z Polską lub polską wycieczkę krajową, bez względu na rodzaj transportu, składka wyniesie 2 zł.

Kiedy i dla kogo wypłaty z TFP?

TFP ma zapewniać organizatorom turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wpłat na poczet imprez turystycznych, jeżeli nie doszły one do skutku z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 4 pkt. 15 nowej ustawy turystycznej. Więcej o tym, co należy rozumieć za nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności oraz trybie postępowania w takich przypadkach pisałam m. in. tutaj i tutaj.

Nie w każdym jednak przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności wypłaty zostaną uruchomione. Konieczne do tego będzie wydanie specjalnego komunikatu ministra do spraw turystyki, warunkującego rozpoczęcie tej procedury.

Kolejny “kredyt” dla organizatorów?

Pomimo tego, że organizator odprowadza składki na TFP, będzie zobowiązany zwrócić wypłaty, jakie z funduszu nastąpią na rzecz jego klientów.

Zasady zwrotu są analogiczne jak w przypadku Turystycznego Funduszu Zwrotów, uruchomionego na potrzeby rozładowania kumulacji wypłat za wycieczki odwołane z powodu koronawirusa.

Zwrot nastąpi w 72 równych ratach, płatnych co miesiąc do 21 dnia każdego miesiąca. Początek spłaty zadłużenia przypada 3 miesiące od dokonania przez TFP wypłaty na rzecz podróżnych.

Podobne wpisy