Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Agata Nowak Kancelaria Radcy Prawnego (ul. Mickiewicza 19, 60-833 Poznań). Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz realizacji ewentualnych usług związanych z jej treścią. Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz pocztę e-mail. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz realizacji ewentualnych usług związanych z jej treścią.

W każdym czasie możesz się zwrócić o wgląd do swoich danych oraz z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: kontakt@prawowpodrozy.pl .

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.