Wpisy publikowane na blogu są objęte prawami autorskimi osobistymi i majątkowymi autorki Agaty Nowak. Ich cytowanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania autora i źródła cytatu.

Treści prezentowane na blogu stanowią odzwierciedlenie subiektywnych opinii autorki i nie stanowią wiążącej wykładni prawa. Są one aktualne w dacie opublikowania danego wpisu. Wyrażone na blogu poglądy mogą ulec zmianie, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny i orzecznictwa.

Publikowane wpisy nie stanowią świadczenia pomocy prawnej, nie są poradą prawną ani opinią prawną, które każdorazowo muszą być poprzedzone indywidualną analizą prawną sytuacji danego klienta. Treści zamieszczane na blogu mają charakter ogólny, uproszczony, edukacyjny i informacyjny.

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i ich następstwa podjęte na podstawie wpisów zamieszczonych na blogu.