Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
||

180 dni na zwrot wpłat – czy wciąż obowiązuje?

Nowe pytania

Czy biuro podróży w związku z aktualnie odwoływanymi wycieczkami wciąż może rozliczać się z podróżnymi po upływie 180 dni?

Czy kolejne przełożenie hotelowej rezerwacji jest dopuszczalne?

Co gdy przełożony z powodu COVID-19 koncert ponownie został odwołany?

Coraz bardziej złożona rzeczywistość

Przepisów około-covidowych wciąż przybywa, a te już istniejące podlegają nieustannym zmianom. Coraz trudniej połapać się w stosowaniu nowych, z założenia tymczasowych regulacji.

Pandemia jednak nie zwalnia i prawo ustanowione jako doraźna próba zaradzenia sytuacji nadzwyczajnej, znajduje zastosowanie w coraz bardziej złożonej prawnej rzeczywistości.

Spróbujmy rozwikłać choć część z pojawiających się dylematów.

180 dni dla biur podróży

Tarcza antykryzysowa w marcu 2020 r. wprowadziła regulację art. 15k ust. 1, zgodnie z którą w razie rezygnacji przez podróżnego albo odwołania przez organizatora wycieczki z powodu pandemii COVID-19, skutek w postaci rozwiązania łączącej strony umowy z mocy prawa został odroczony o 180 dni.

Dlaczego był to tak ważny przepis i co oznaczał dla podróżnych?

Przepisy turystyczne unijne i polskie przewidują, że w razie rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (np. szalejącej epidemii), organizator ma 14 dni na zwrot turystom uiszczonych przez nich wpłat na poczet wycieczki, która nie doszła do skutku (art. 47 ust. 6 nowej ustawy turystycznej).

Regulacja z tarczy antykryzysowej przesunęła w czasie moment, od którego termin ten należy liczyć – właśnie o owe 180 dni. W praktyce oznaczało to wydłużenie okresu, po upływie którego biuro podróży musi rozliczyć się z klientem i zwrócić mu wpłatę na poczet wycieczki, która nie doszła do skutku. Przy zastosowaniu tej regulacji klient na takie rozliczenie miał czekać 180 dni + 14 dni, a więc łącznie 194 dni. Więcej na temat zastosowania tej procedury można przeczytać tutaj.

Jednakże ta covidowa regulacja z dniem 1 października 2020 r. przestała mieć zastosowanie. We wrześniu 2020 r., w kolejnej partii epidemicznych przepisów, uchwalono regulację z art. 36a ust 1, zgodnie z którą:

Powiadomienie przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki w trybie oraz ze skutkiem określonym w art. 15k ust. 1 możliwe jest do dnia 1 października 2020 r.

art. 36a ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Co to oznacza? Odwołanie przez organizatora lub rezygnacja przez podróżnego z wycieczki przyczyn związanych z pandemią COVID-19 dokonana po dniu 1 października 2020 r. odbywa się w zwykłym trybie i na zasadach określonych w art. 47 nowej ustawy turystycznej. Organizator musi dokonać zwrotu wpłat na rzecz podróżnego w podstawowym terminie 14 dni.

Wprowadzenie powyższej regulacji art. 36a powiązane jest z utworzeniem Turystycznego Funduszu Zwrotów, za pośrednictwem którego turystom będą zwracane wpłaty za wycieczki odwołane z powodu COVID-19 przed 1 października 2020 r.

Wycieczki odwołane po tym dniu pozostają aktualnie poza tym systemem wsparcia i stosuje się do nich tradycyjne procedury na wypadek odwołania czy rezygnacji.

180 dni w branży hotelarskiej i eventowej

Nie tylko branża turystyczna zyskała swoje “180 dni”.

Analogiczne wydłużenie do 180 dni terminu na zwrot wpłat klientom z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn związanych z pandemią COVID-19, wprowadzono dla przedsiębiorców prowadzących działalność:

  • związaną z organizacją wystaw i kongresów
  • związaną z działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową
  • organizujących wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe
  • odpowiednio procedurę tę stosuje się także do branży hotelarskiej (przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie)

art. 15 zp Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

I teraz uwaga: ten przepis wciąż obowiązuje. Odwołanie z powodu COVID-19 usługi, wydarzenia lub imprezy mieszczącej się w powyższym zakresie wciąż daje przedsiębiorcy możliwość odroczenia zwrotu wpłaty o 180 dni.

Jeśli więc np. odwołujecie rezerwację w hotelu lub agroturystyce, rezygnujecie z udziału w koncercie – musicie liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na zwrot pieniędzy.

Szerzej na temat zastosowania tej procedury pisałam tutaj.

Co z ponownym przełożeniem terminu lub ponownym odwołaniem?

Szalejąca pandemia sprawia, że przełożone wiosną na jesień tego roku koncerty lub rezerwacje wciąż nie mogą dojść do skutku i są ponownie odwoływane.

Co zrobić, jeśli wiosną zgodziliście się na taką zmianę, a teraz i tak nie możecie skorzystać z wybranej oferty?

Wciąż ma zastosowanie procedura z art. 15 zp. Znowu macie prawo wyboru:

  1. rozwiązanie umowy i zwrot pieniędzy albo
  2. voucher do realizacji na poczet przyszłych usług tego przedsiębiorcy – tylko za zgodą klienta i do wykorzystania w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć odwołane wydarzenie,
  3. ew. zgoda na przełożenie terminu wykonania usługi (np. przesunięcie hotelowej rezerwacji na inny termin, zgoda na udział w koncercie w proponowanej nowej dacie).

Jeżeli klient decyduje się na rozwiązanie umowy i zwrot pieniędzy, przedsiębiorca ma 180 dni na zwrot wpłat – i to niezależnie od tego, czy klient wcześniej zgodził się na rozwiązanie bezgotówkowe, które nie doszło do skutku (np. koncert został ponownie odwołany, rezerwacja ponownie anulowana).

Podobne wpisy