Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|

Pasażerowie odzyskają pieniądze za niewykorzystane bilety? Brytyjski UOKiK bada sprawę lotów widmo.

Kryzys w lotnictwie…

Linie lotnicze przeżywają niespotykany dotąd kryzys, co zachwiało ich kondycją finansową. Problemy przewoźników przekładają się niestety na pasażerów, którzy miesiącami walczą o zwrot pieniędzy za niewykorzystane z powodu pandemii bilety lotnicze.

Więcej o potyczkach pasażerów z liniami lotniczymi w dobie COVID-19 pisałam tutaj.

…i przestrzeganiu praw konsumentów

Przewoźnicy szukają wszelkich sposobów, by uniknąć zwrotu środków, oferując lub wręcz przymuszając pasażerów do wyboru voucherów. Ewentualnie, nakłaniają do przeniesienia podróży lotniczej na inny termin.

Loty widmo oznaczają brak zwrotu za bilety?

Najbardziej kontrowersyjna praktyka linii lotniczych to odbywanie lotów przez prawie puste samoloty. Powód? Zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety należy się pasażerom tylko w razie odwołania lotu lub odmowy wpuszczenia na pokład. Z pozoru wszystko wygląda legalnie, ale…

CMA wkracza do akcji

CMA – brytyjski odpowiednik polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie, mające zbadać stosowane przez przewoźników praktyki. Urząd jest zaniepokojony skalą problemu niewykorzystanych z powodu pandemii biletów oraz reaguje na liczne skargi od pasażerów, którzy narzekają na przewlekłe procedury lotnicze i brak zwrotu pieniędzy.

CMA zwraca uwagę, że odbywanie lotów widmo w szczególnie niesprawiedliwy sposób krzywdzi pasażerów-konsumentów, którzy nie mogli przecież odbyć podróży z przyczyn od siebie niezależnych. Na terenie Wielkiej Brytanii wprowadzono lockdown, a obywatele brytyjscy nie mogli legalnie odbywać podróży w celach innych niż niezbędne na terenie kraju oraz za granicą.

CMA zamierza zbadać przypadki, w których pasażerom w takich sytuacjach odmawiano zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety, pomimo tego, że obiektywnie nie mogli z nich skorzystać. Zamiast tego wielu z nich proponowano vouchery lub przebukowanie biletu.

Śledztwo trwa

CMA zażądało od przewoźników (nie ujawniając na tym etapie ich nazw) informacji na temat stosowanych procedur w dobie pandemii. Od uzyskanych odpowiedzi oraz ich analizy uzależnia podjęcie dalszych kroków.

Urząd pragnie poznać przyczyny, dla których linie lotnicze odmawiały zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety tym pasażerom, którzy zastosowali się do ograniczeń nałożonych przez brytyjskie władze.

Andrea Coscelii, Prezes CMA wskazuje, że kryzys w branży lotniczej nie zwalnia przewoźników z obowiązku traktowania konsumentów w sposób uczciwy i przestrzegania prawa.

Co może CMA?

Jeżeli CMA uzna, że w jego ocenie doszło do złamania praw konsumentów, a sprawy nie uda załatwić się polubownie, może skierować ją do sądu i walczyć w imieniu poszkodowanych pasażerów o odpowiednią rekompensatę. Na wniosek CMA sądy mogą wymusić na podmiotach łamiących prawa konsumentów ich przestrzeganie.

CAA na pomoc

W sprawie domniemanego zbiorowego naruszenia praw konsumentów CMA ściśle współpracuje z brytyjskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego (UK Civil Aviation Authority).

Podmiot ten na co dzień zabezpieczenia interesy pasażerów lotniczych. Teraz – w związku z szeroko zakrojonym postępowaniem wyjaśniającym CMA – deklaruje pełne wsparcie dla CMA w ich działaniach.

Podobne wpisy