Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
||

Czy ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów rezygnacji z wycieczki spowodowanej chorobą członka rodziny?

Choroba nasza czy bliskich może pokrzyżować plany wakacyjne. Jeżeli wcześniej zarezerwowaliśmy wycieczkę w biurze podróży, być może konieczna okaże się rezygnacja z wyjazdu. Co wtedy?

Podróżny zazwyczaj będzie zobowiązany do pokrycia kosztów rezygnacji, na które składają się bezzwrotne koszty poniesione przez biuro podróży związane z jego udziałem w imprezie. Jeżeli turysta wykupił ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, może wystąpić do ubezpieczyciela o ich pokrycie.

Zwrócono się do mnie ostatnio z pytaniem, czy podróżny, który wykupił podstawową wersję ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, otrzyma wypłatę tego ubezpieczenia w sytuacji, gdy powodem rezygnacji było pogorszenie się stanu zdrowia rodzica, cierpiącego na chorobę nowotworową. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia powołując się na fakt, że podróżny nie wykupił polisy rozszerzonej o choroby przewlekłe.

Uogólniając, odpowiedź na takie pytanie zależeć będzie od kilku czynników:

  1. Czy zakres ubezpieczenia jako zdarzenie ubezpieczeniowe aktualizujące wypłatę odszkodowania przewiduje wyłącznie chorobę własną, czy także chorobę członków rodziny? W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową chorób członków rodziny, kogo zaliczyć do jej grona? – takie informacje powinny znajdować się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które zazwyczaj szczegółowo definiują te pojęcia.
  2. Jakiego rodzaju choroby obejmuje polisa w wersji podstawowej? Dla osób chorych przewlekle ubezpieczyciele przewidują na ogół oddzielną polisę dodatkową (za zapłatą dodatkowej składki), która umożliwia wypłatę odszkodowania na wypadek zdarzenia wywołanego tą właśnie chorobą. Celem podstawowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji jest ich refundacja na wypadek zdarzeń nagłych i niespodziewanych. W przypadku chorób przewlekłych prawdopodobieństwo zdrowotnych powikłań jest większe, co przekłada się na większe ryzyko ubezpieczeniowe i większą składkę.
  3. Jak zdefiniowana została choroba przewlekła? Ogólne warunki ubezpieczenia zazwyczaj zawierają własną definicję tego pojęcia. Dodajmy, definicję raczej dość pojemną.
  4. Jeżeli zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania, warto zweryfikować jego stanowisko, nawet jeżeli podpiera się orzeczeniem własnego lekarza – konsultanta. Gdy mamy wątpliwości, czy zakwalifikowanie danej choroby jako przewlekłej jest prawidłowe, należy zasięgnąć opinii innego lekarza, pokazując mu uprzednio definicję choroby przewlekłej zawartą w warunkach ubezpieczenia – o ile została tam umieszczona. W przypadku uzyskania odmiennej opinii, uzbrojeni w taki argument mamy większe szanse na skuteczne odwołanie się od odmownej decyzji ubezpieczyciela.

Podróżni często zastanawiają się, czy wykupywać ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Zasada jest prosta: im dłuższy czas do wyjazdu, tym większe ryzyko, że niesprzyjające okoliczności mogą pokrzyżować nasze plany. Jeżeli już decydować się na ubezpieczenie, warto zapoznać się (szczegółowo!) z jego zakresem i dobrać taki jego wariant, który rzeczywiście będzie dawał nam ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do naszej sytuacji. Warto zastanowić się, jakie ryzyko grozi nam najbardziej: choroba dziecka, rodzica, partnera, czy wreszcie – własna? Ubezpieczenie ma sens tylko wtedy, gdy zabezpiecza nas przed zdarzeniami, których najbardziej się obawiamy, a ryzyko ich wystąpienia uznajemy za stosunkowo największe.

Podobne wpisy