Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|

Konferencja z noclegiem – czy to już impreza turystyczna?

Pojemna definicja imprezy turystycznej

Z uzasadnienia do projektu nowej ustawy turystycznej (uchwalonej ostatecznie jako ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) można się dowiedzieć, że jednym z jej głównych założeń – w zgodzie z wytycznymi unijnymi – było poszerzenie zakresu stosowania przepisów regulujących rynek turystyczny. W dobie wciąż rozwijających się mediów i nowych kanałów dystrybucji, dotychczasowe regulacje często okazywały się niewystarczające i nie zapewniały turystom odpowiedniej (a czasem nawet jakiejkolwiek) ochrony.

I tak otrzymaliśmy nowe, bardziej pojemne definicje usług turystycznych i imprezy turystycznej.

Pojemność tej drugiej definicji jest posunięta tak dalece, że czasami, prawdopodobnie „niechcący”, obejmuje takie stany faktyczne, które dotąd były wyłączone spod dość ostrego reżimu działalności przedsiębiorców turystycznych.

Konferencja jak impreza turystyczna?

Przykładem mogą być dość popularne kilkudniowe konferencje naukowe. Organizator, na co dzień niezwiązany z branżą turystyczną (np. fundacja, uczelnia, stowarzyszenie itp.), na potrzeby konferencji wynajmuje hotel wraz z salą konferencyjną, zapewniając gościom nocleg i wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje (np. występ artystyczny lub wycieczkę krajoznawczą po okolicy). Konferencja jest odpłatna, a organizator na niej zarabia. W świetle nowej definicji imprezy turystycznej mamy tutaj kilka usług turystycznych, niewątpliwie połączonych na potrzeby jednego przedsięwzięcia. Czy w takim razie organizator takiej konferencji musi spełnić wszystkie wymagania jak organizator turystyki (m. in. wpis do rejestru, składki na TFG, zabezpieczenia finansowe w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej)? Czy musi spełniać wobec uczestników konferencji wszystkie obowiązki informacyjne i wymogi treściowe umowy o udział w imprezie turystycznej?

Magiczna granica 25% ceny

W świetle nowych regulacji odpowiedź zależy głównie od tego, czy te dodatkowe usługi turystyczne swą wartością przewyższają 25% łącznej wartości połączonych usług turystycznych (art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy). Jeżeli tak, będzie to impreza turystyczna. Stąd wniosek: organizatorzy, nie zapraszajcie drogich gwiazd!

Podobne wpisy