Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
||

Upadek biura podróży Mediterraneum z Poznania: jak zgłaszać roszczenia?

Mediterraneum ogłosiło niewypłacalność

Po ogłoszeniu w ubiegłym tygodniu upadku biura podróży Mediterraneum z Poznania pojawiają się obawy, czy wszyscy poszkodowani turyści otrzymają należną im pomoc i pokrycie strat.

Należy uspokoić: tak.

Marszałek czuwa

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, nadzorujący działalność lokalnych biur podróży oraz koordynujący pomoc dla poszkodowanych, zapewnia, że niewypłacalny organizator posiadał wymagane zabezpieczenia finansowe.

W pierwszej kolejności uruchomiona została gwarancja ubezpieczeniowa w wysokości 1,26 mln zł, jaką Mediterraneum wykupiło w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. To tam w pierwszej kolejności powinni zgłosić się poszkodowani klienci biura.

Wszelkie roszczenia należy złożyć poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej www.signal-iduna.pl w zakładce „Strefa Klienta”.

Gdy środki z gwarancji ubezpieczeniowej zostaną wyczerpane, resztę strat pokryje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, do którego wszystkie biura podróży obowiązane są odprowadzać składki od każdego uczestnika wyjazdu.

Co z turystami przebywającymi za granicą?

Według informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jak dotąd wszystkie imprezy turystyczne, będące w toku, są planowo realizowane, a turyści bez przeszkód wracają do kraju po ich zakończeniu. Ponadto, Urząd pozostaje w stałym kontakcie z wciąż wypoczywającymi za granicą podróżnymi.

Środki z gwarancji ubezpieczeniowej Mediterraneum zostały przeznaczone m. in. na pokrycie kosztów dokończenia przez nich wypoczynku i powrotu do kraju.

… a co z tymi, co zostali w kraju?

Jak podaje Urząd, według wstępnych szacunków w kraju pozostaje około 1000 poszkodowanych. Ich roszczenia także będą finansowane z pozostałej części gwarancji ubezpieczeniowej, a następnie ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Warto przypomnieć, że poszkodowani podróżni mogą się domagać:

  1. pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju w wypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu, oraz
  2. zwrotu wpłat lub części wpłat za niezrealizowane lub przerwane imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne.

Więcej informacji o aktualnej sytuacji Mediterraneum na oficjalnej stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Informacje dla klientów biura MEDITERRANEUM Sp. z o.o.

Podobne wpisy