Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|||

Jak prawidłowo zgłosić reklamację u organizatora – komentarz dla Rzeczpospolitej

We wtorkowym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł red. K. Wójcik “Biuro podróży nie zawsze zapłaci za zmarnowany urlop” z moim komentarzem.

Poniżej treść komentarza:

Podróżny ma obowiązek zawiadomienia o wadzie imprezy i powinien uczynić to niezwłocznie, najlepiej jeszcze w jej trakcie. Jeżeli było to niemożliwe, na podróżnym spoczywa ciężar udowodnienia, dlaczego tak się stało. Zawiadomienie może przybrać różną postać: informacji telefonicznej, zgłoszenia u rezydenta, wiadomości mailowej. Dla turysty istotne jest, by mógł wykazać, kiedy i co zgłosił. Dopiero gdy zawiadomi organizatora o wadzie, ma możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw wobec organizatora. Istotny jest trzyletni termin na dochodzenie roszczeń. Wraz z jego upływem ulegają one przedawnieniu. Celem regulacji nakładającej na turystę obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o wadzie jest umożliwienie organizatorowi podjęcia działań przywracających uzgodnioną w umowie jakość świadczeń. Jeśli turyści nie zgłoszą wady, można będzie uznać, że przyczynili się do szkody.

Więcej na temat rozróżnienia między terminem zgłoszenia reklamacji a terminem przedawnienia w tym wpisie.

Podobne wpisy