Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
||||

Zasady bezkosztowej rezygnacji mają charakter uniwersalny – komentarz dla Rzeczpospolitej

Rezygnacja z wycieczki pod ocenę sądu

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł red. Katarzyny Wójcik pt. “Sąd o rezygnacji z wycieczki: ważna jest sytuacja w miejscu wypoczynku” z moim komentarzem.

Rezygnacja bezkosztowa w dobie pandemii

Dwie turystki w lutym 2020 r. zrezygnowały z wyjazdu zorganizowanego do Włoch z obawy przed zarażeniem COVID-19. Był to początek rozprzestrzeniania się wirusa w Europie, we Włoszech istniały wówczas pojedyncze ogniska zakażeń. Wśród nich nie znajdowało się jednak miejsce, do którego wybierały się podróżne.

Czy samo wystąpienie siły wyższej wystarczy?

Sądy obu instancji stwierdziły, że kobietom nie przysługiwało prawo do bezkosztowej rezygnacji z imprezy turystycznej, albowiem nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności (zakażenia COVID-19) nie występowały w docelowym miejscu ich wycieczki ani jego bezpośrednim sąsiedztwie. Sama obawa przed zakażeniem to za mało, by móc odzyskać pieniądze wpłacone na wyjazd.

Rezygnacja za opłatą

Podróżny zawsze może zrezygnować z imprezy turystycznej i odstąpić od umowy z organizatorem turystyki. Jest jednak zobligowany do zapłaty opłaty za odstąpienie, na którą składają się poniesione przez organizatora koszty związane z planowanym udziałem podróżnego w imprezie, których nie może on odzyskać.

Rezygnacja bezkosztowa – kiedy przysługuje?

Wyjątkiem od powyższej reguły jest wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym imprezy lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Na ten przepis próbowały powołać się turystki przed sądem.

Aby skorzystanie z powyższego rozwiązania było możliwe, muszą być spełnione wszystkie przesłanki ustanowione w przepisie art. 47 ust. 4 nowej ustawy turystycznej.

W tym przypadku spełnione zostały jedynie niektóre z nich, co okazało się niewystarczające do zastosowania preferencyjnego dla podróżnych rozwiązania. Turystki są zmuszone pokryć wobec organizatora koszty swojej rezygnacji.

Zasady bezkosztowej rezygnacji mają charakter uniwersalny

Jakkolwiek sprawa dotyczyła wypoczynku zimowego, jej znaczenie ma charakter uniwersalny. Tak bowiem należy interpretować przepisy o zasadach rezygnacji z imprezy turystycznej, które mają zastosowanie do każdej imprezy.

Od okoliczności konkretnego przypadku zależeć będzie czy w danej sprawie rezygnacja będzie się wiązać z obowiązkiem zapłaty opłaty za odstąpienie, czy też można dokonać jej bezkosztowo.

Podobne wpisy