Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop od niewypłacalnego organizatora – komentarz dla Rzeczpospolitej

Sprawdzajmy organizatorów

W dobie wakacji powraca apel o sprawdzanie wiarygodności organizatorów turystyki.

W tym kontekście pojawia się też pytanie o zakres wsparcia finansowego, jakie podróżni mogą uzyskać w ramach obowiązkowego zabezpieczenia finansowego wykupionego przez organizatora.

Bankructwo organizatora a zadośćuczynienie za zmarnowany urlop – komentarz

Rzeczpospolita poprosiła mnie o komentarz w sprawie zadośćuczynienia za zmarnowany urlop w sytuacji bankructwa organizatora. Zamieszczam link do artykułu red. Katarzyny Wójcik “Warto sprawdzić biuro podróży przed zakupem wycieczki“.

Poniżej treść komentarza:

W razie bankructwa biura podróży turyście teoretycznie może przysługiwać zadośćuczynienie za zmarnowany urlop, ale jego wyegzekwowanie będzie trudne. Ani instytucja finansowa (bank, ubezpieczyciel), w której organizator zabezpieczył się na wypadek niewypłacalności, ani Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie pokryją szkody niemajątkowej z tego tytułu. Turysta może wystąpić z takim roszczeniem do organizatora. Będzie zgłoszone na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Weryfikuje je syndyk i uznaje wierzytelność albo odmawia jej uznania. Szanse na zaspokojenie roszczenia za zmarnowany urlop są jednak nikłe. Jednym z głównych wierzycieli uczestniczących w podziale środków z likwidacji majątku biura podróży będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, domagający się zwrotu wypłat poczynionych na rzecz turystów z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej na temat niewypłacalności biura podróży

Więcej na temat procedury zgłaszania roszczeń w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki można znaleźć we wpisie “Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop – czy należy się w razie upadłości biura podróży?“.

Podobne wpisy