Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak

Zmiany dotyczące przewodników turystycznych – komentarz dla Rzeczpospolitej

Komentarz dla Rzeczpospolitej

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł red. K. Wójcik pt. “Licencja na oprowadzanie – wraca egzamin na przewodnika miejskiego” wraz z moim komentarzem.

Ocena projektowanych zmian

Poniżej pełna treść komentarza:

Projektowane zmiany dotyczą dwóch kierunków: wprowadzenia nieobowiązującej obecnie weryfikacji uprawnień przewodników miejskich oraz utrzymania zawodu przewodnika górskiego jako zawodu regulowanego, z pewnymi zmianami.

Intencje projektodawców są słuszne: podniesienie jakości usług przewodnickich leży zarówno w interesie turystów, jak i samych przewodników. Wpłynie to na wyższy profesjonalizm i ujednolicenie standardów w zakresie przekazywanej wiedzy historycznej i topografii terenu.

Dziś brak szczegółów kto i w jaki sposób miałby weryfikować kompetencje przewodników miejskich. Docelowo powinien to być system spójny, sprawiedliwy i uwzględniający lokalną specyfikę terenu, którego uprawnienia dotyczą.

Pozytywnie należy ocenić pozostawienie podwyższonych standardów dla uzyskania kwalifikacji przewodnika górskiego i wysokogórskiego. Kierunkiem słusznym, lecz wymagającym doprecyzowania jest stworzenie polskim przewodnikom wysokogórskim możliwości funkcjonowania także na rynku międzynarodowym.

Zmiany zakładają uproszczenie struktury uprawnień przewodników górskich, z pozostawieniem podziału na pasma górskie, co jest zgodne z oczekiwaniami branży.

Dobrym pomysłem jest utworzenie cyfrowych rejestrów przewodników górskich i wysokogórskich oraz organizatorów szkoleń dla tych osób, co ułatwi weryfikację przyznawanych uprawnień.

Kluczem do wypracowania ostatecznych rozwiązań i przepisów przejściowych powinny być konsultacje branżowe.

Podsumowanie

Dziś za mało wiadomo, by można było ocenić projektowane zmiany. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, których dziś nie znamy. Jak wskazuje Ministerstwo Sportu i Turystyki odpowiedzialne za projekt, jest on w trakcie konsultacji i podlega zmianom.

Kierunek zmian jest słuszny i generalnie zbieżny z oczekiwaniami środowiska. Ministerstwo deklaruje, że główne założenia projektu to ujednolicenie standardów i nadanie uprawnieniom polskich przewodników rangi europejskiej. Czy to się uda, czas pokaże. Od projektu do uchwalonej ustawy droga jeszcze daleka.

Podobne wpisy