Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|

Czy PKP zapłaci wyższe odszkodowania za opóźnienia pociągów?

Unia Europejska debatuje nad pomysłem, by na przewoźników kolejowych nałożyć większe sankcje za opóźnienia pociągów i zwiększyć ryczałtowe odszkodowania dla pasażerów. Dotychczasowe rozwiązania unijne (uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym) uznaje bowiem za niewystarczające i nie dość dla przewoźników odstraszające.

Pomysł wydaje się dobry, ale czy na pewno skorzystają na tym pasażerowie?

Eksperci rynku kolejowego zwracają uwagę, że uwzględniając (zwłaszcza polskie) realia na kolei, która co rusz boryka się z opóźnieniami, przewoźnicy mogą starać się przerzucić ciężar finansowy nowych rozwiązań na pasażerów.

Po pierwsze, podniosą ceny biletów, by zbilansować ewentualne straty z tytułu wypłacanych pasażerom odszkodowań.

Po drugie, wydłużą czas przejazdu pociągów na trasach zagrożonych największym ryzykiem opóźnień, by zapewnić sobie bezpieczny margines czasowy.

Warto zaznaczyć, że regulacje wspólnotowe dotyczą wyłącznie połączeń dalekobieżnych, obsługiwanych w Polsce głównie przez PKP, nie dotyczą zaś opóźnień na trasach lokalnych (miejskich, podmiejskich i regionalnych).

Doświadczenia przewoźników lotniczych pokazują, że pasażerowie są coraz bardziej świadomi swoich praw do odszkodowania z tytułu opóźnień lotów, co przekłada się na ich skuteczne egzekwowanie. Na rynku działają nawet firmy, który zajmują się tylko i wyłącznie windykacją na rzecz pasażerów odszkodowań od linii lotniczych.

Czy rynek kolejowy czeka to samo? Czas pokaże…

Podobne wpisy