Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|||

Wyjazd z dzieckiem za granicę – o czym warto pamiętać?

Dokumenty podróżne dla dziecka

Podróżowanie z dziećmi staje się coraz powszechniejsze. Dzieci, choć na ogół podróżują w asyście dorosłych, są formalnie odrębnymi turystami i muszą legitymować się własnymi dokumentami.

  1. Dowód osobisty dziecka

Podstawowym dokumentem tożsamości jest dowód osobisty dziecka. Dla dzieci podróżujących na terenie Unii Europejskiej jest to na ogół dokument wystarczający do przemieszczania się po jej terenie. Mogą go zażądać służby graniczne w ramach wyrywkowej kontroli czy policja przy kontroli drogowej. Może on okazać się potrzebny także przy zameldowaniu w hotelu.

2. Paszport dla dziecka

Podróżowanie poza granice Unii Europejskiej wymaga wyrobienia paszportu, także dla dziecka.

3. Wiza dla dziecka

Na mocy umów międzynarodowych, obywatele polscy do niektórych krajów mogą podróżować bez konieczności posiadania wizy. Wciąż jednak pozostaje wiele państw, do których prawo wjazdu mają tylko osoby legitymujące się tym dokumentem (np. Stany Zjednoczone, Kuba, Turcja, wiele państw azjatyckich). Przed wyjazdem warto upewnić się w biurze podróży albo na stronach konsulatu danego państwa, czy wiza jest wymagana u celu podróży oraz jaki jest tryb i koszt jej wyrobienia.

W razie wątpliwości aktualne informacje na temat ruchu wizowego można sprawdzić na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce “Z wizą czy bez wizy?”.

4. EKUZ dla dziecka

Nikt nie planuje choroby dziecka w podróży, los może jednak spłatać niemiłą niespodziankę. By być na to przygotowanym, w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej warto wyrobić dla dziecka kartę EKUZ.

Jak podaje NFZ:

Karta EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Turysta posiadający taką kartę może korzystać z usług medycznych na takich samych zasadach jak obywatele kraju, który odwiedza. O tym jak wyrobić kartę EKUZ przeczytasz na oficjalnych stronach NFZ.

5. Ubezpieczenie dziecka w podróży

Poziom refundowanych świadczeń zdrowotnych może być różny w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Posiadanie karty EKUZ nie zawsze gwarantuje bezpłatną opiekę zdrowotną. Na miejscu może okazać się, że turysta (także dziecko) – tak jak obywatel danego państwa – musi dopłacić do leczenia z własnej kieszeni. Może być też tak, że koszty leczenia “na dzień dobry” ponosi pacjent, a polski NFZ zwróci je dopiero po powrocie do kraju po złożeniu stosownego wniosku.

Dlatego przed wyjazdem należy upewnić się, jakie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych obowiązują w odwiedzanym państwie. Jeżeli poziom bezpłatnej opieki zdrowotnej jest naszym zdaniem niezadowalający, warto rozważyć zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów leczenia za granicą.

Podstawową wersję tego ubezpieczenia wykupi za nas biuro podróży (jeżeli korzystamy z jego usług).

Organizator turystyki ma obowiązek zawrzeć na rzecz podróżnych podstawowe ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą (KLZ) oraz podstawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Podstawowy pakiet ubezpieczeń może jednak okazać się niewystarczający (więcej na temat ubezpieczeń w podróży pisałam tutaj i tutaj).

Gdy podróżujemy na własną rękę lub potrzebujemy większej ochrony, warto wykupić polisę, która np. zabezpieczy w optymalnym stopniu koszty leczenia, następstwa chorób przewlekłych, bagaż podróżny czy uprawianie sporów podwyższonego ryzyka.

5. Książeczka zdrowia dziecka – karta szczepień

Zawsze, niezależnie od celu podróży, warto zabrać w podróż książeczkę zdrowia dziecka. Posiada ona aktualną kartę szczepień oraz w określonym zakresie zaświadcza o stanie zdrowia dziecka.

Przed wyjazdem do krajów egzotycznych należy upewnić się, czy nie są tam wymagane dodatkowe szczepienia ochronne, którym należy poddać dziecko. Fachowej porady udzieli lekarz chorób tropikalnych lub medycyny podróży. O aktualnych wymogach sanitarnych poinformuje także biuro podróży.

W niektórych sytuacjach konieczne może okazać się wyrobienie
Międzynarodowej Książeczki Szczepień tzw. “żółta książeczka” (International Certificates of Vaccination).

Jeżeli podróżujemy samodzielnie, potrzebne dane można znaleźć na stronach konsulatów odwiedzanych państw bądź uzyskać je w Sanepidzie. Więcej informacji na temat szczepień w podróży można znaleźć na stronach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pełnomocnictwo dla dziadków

Jeżeli dziecko nie podróżuje z rodzicami, a pozostaje pod opieką innych osób (np. dziadków), warto zaopatrzyć ich w dodatkowe pełnomocnictwo. Rodzice – jako prawni opiekunowie – mogą upoważnić inne osoby do sprawowania pieczy nad osobą dziecka, w tym do udzielania zgód na wykonywanie wobec dziecka świadczeń medycznych. Skuteczność takiego pełnomocnictwa zależeć będzie od regulacji prawnych państwa, w którym piecza będzie sprawowana.

Z praktycznego punktu widzenia legitymowanie się przez dziadków takim pełnomocnictwem zwiększa ich wiarygodność jako opiekunów, zwłaszcza jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie notarialnej i dodatkowo przetłumaczono je na język państwa celu podróży.

Na gruncie prawa polskiego dorośli, pod opieką których pozostaje dziecko i niebędący jego rodzicami, mają status opiekuna faktycznego, któremu przysługuje ograniczony pakiet uprawnień podstawowych. Osoby takie nie mogą jednak – co do zasady i bez dodatkowego upoważnienia – decydować o osobie dziecka w sytuacji zagrożenia jego życia i zdrowia.

Dlatego warto zaopatrzyć dziadków w pełnomocnictwo, przyznające im większe uprawnienia.

Podobne wpisy