Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
||

Upadek Neckermann Polska – czy roszczenia turystów zostaną zaspokojone?

Czy Neckermann Polska musiał upaść?

Pewną niekonsekwencją wydawać się mogło wydanie przez Prezesa Neckermann Polska w poniedziałek 23 września 2019 r. oświadczenia, że spółka działa normalnie, jest wypłacalna, a jej klienci niezagrożeni, a dwa dni później 25 września 2019 r. zgłoszenie do Urzędu Marszałkowskiego jej niewypłacalności.

Niekonsekwencja w rzeczywistości pozorna. Według oficjalnych informacji prawdą jest, że polski Neckermann jest odrębną od spółki matki spółką prawa handlowego i pozostawał w stabilnej kondycji finansowej. Prawdą także mogło być to, że na bieżąco regulował swoje należności i nie zalegał z płatnościami. Był jednak częścią koncernu Thomasa Cooka, a upadek głównego jego członu zachwiał pozycją wszystkich powiązanych z nim, nawet luźno, podmiotów.

Z doniesień prasowych wiemy, że Neckermnn Polska korzystał m. in. ze wspólnych dla członków koncernu systemów rezerwacyjnych oraz umów ramowych z hotelami. To, że płacił na bieżąco za swoich klientów nie miało wpływu na wypłacalność brytyjskiego Thomasa Cooka. Dużym problemem okazała się także medialna burza po ogłoszeniu upadku brytyjskiego giganta oraz utrata wiarygodności wszystkich, choćby częściowo zależnych od niego lokalnych biur podróży.

Nie pomogły także doniesienia o bezprawnych, jak się okazało w świetle zawartych umów, działaniach części hotelarzy, którzy wyrzucali polskich turystów z hoteli lub przeciwnie, uniemożliwiali opuszczenie obiektu.

Urząd Marszałkowski, zgodnie z przepisami nowej ustawy turystycznej, nie mógł interweniować, dopóki Neckermann Polska nie złożył oświadczenia o niewypłacalności.

Prawdopodobnie więc w interesie pozostających za granicą turystów oraz tych, którzy czekali na rozpoczęcie wakacji, polski Neckermann uruchomił procedurę dotyczącą niewypłacalności i złożył stosowne oświadczenie w Urzędzie Marszałkowskim. Dopiero ten krok umożliwił uruchomienie wykupionej przez Neckermanna na 25 milionów zł gwarancji ubezpieczeniowej w Alianz Partners, której jedynym dysponentem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Jak zgłaszać roszczenia?

Poszkodowani klienci Neckermann Polska są chronieni procedurą na wypadek niewypłacalności biura podróży, obejmującą I i II filar zabezpieczeń.

Jak wiemy z oficjalnych komunikatów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wszyscy pozostający za granicą turyści dokończą swój wypoczynek i planowo wrócą do do kraju opłaconymi przez Neckermann Polska jeszcze przed ogłoszeniem niewypłacalności samolotami. W chwili zakończenia przez biuro działalności było to 3,6 tysiąca osób.

Środki z gwarancji ubezpieczeniowej wykupionej przez biuro podróży (I filar zabezpieczeń) zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu tych osób w hotelach.

Co do osób, których wyjazdy zostały odwołane (jest ich ok. 19 tysięcy), środków z gwarancji ubezpieczeniowej powinno wystarczyć na pokrycie zwrotu wszystkich uiszczonych przez turystów wpłat.

Urząd Marszałkowski prognozuje, że nie będzie potrzeby uruchomienia środków zgromadzonych w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym (II filar zabezpieczeń).

Instrukcje postępowania dla klientów Neckermann Polska znajduje się na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

O tym, jak wygląda procedura zgłaszania roszczeń w razie niewypłacalności biura podróży, szczegółowo pisałam tutaj przy okazji upadku biura Mediterraneum.

Allianz już wypłaca środki poszkodowanym turystom

Jak podaje Rzeczpospolita, Allianz Partners, w którym Neckermann wykupił gwarancję ubezpieczeniową, niezwłocznie przystąpił do działania. Uruchomił specjalną infolinię dla klientów Neckermanna oraz – z uwagi na nadzwyczajną sytuację – pracował także w weekend.

Numer telefonu do ubezpieczyciela, czynny w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00, to: +48 22 563 11 00. Można także kontaktować się mailowo na adres e-mail: nm.odwolania@allianz.com

Jak podaje rzecznik Allianz Partners, wypłaty na rzecz pierwszych turystów już ruszyły.

Warto przypomnieć, że wszystkie zgłoszenia poszkodowani powinni kierować wprost do Allianz Partners, a nie do Urzędu Marszałkowskiego. W razie wyczerpania środków z gwarancji ubezpieczeniowej i konieczności uruchomienia wypłat z TFG, Allianz przekaże Marszałkowi dane tych osób, których roszczeń nie udało się zaspokoić z gwarancji.

Turyści zdążą wykupić nowe wczasy

Celem skoordynowanych działań Urzędu Marszałkowskiego i Allianz Partners jest to, by turyści, których wyjazdy z Neckermannem się nie odbyły, szybko otrzymali zwrot wpłat i mogli wykupić inne wakacje.

Eleganckie pożegnanie z agentami

Prezes Neckermann Polska do samego końca zachował profesjonalizm i nie zapomniał o agentach, sprzedających wycieczki Neckermanna. Także dla nich to trudny czas i wiele pytań o to, co z nierozliczonymi dotąd wyjazdami, w których rezerwacji uczestniczyli.

W specjalnym liście do agentów i franczyzobiorców Prezes Neckermann Polska odpowiedział na 6 najczęściej padających pytań. Z ich treścią można zapoznać się na portalu waszaturystyka.pl . Dzięki tym wskazówkom kontrahenci Neckermanna dowiedzą się m. in. jak rozliczyć należne im prowizje, do kogo mają zwracać się klienci i u kogo mogą poszukiwać pomocy sami agenci.

Podobne wpisy