Czy PKP zapłaci wyższe odszkodowania za opóźnienia pociągów?

Unia Europejska debatuje nad pomysłem, by na przewoźników kolejowych nałożyć większe sankcje za opóźnienia pociągów i zwiększyć ryczałtowe odszkodowania dla pasażerów. Dotychczasowe rozwiązania unijne (uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym) uznaje bowiem za Dowiedz się więcej…