Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak

Rzecznik Praw Pasażerów “przemówił” i wystartował ze swoją stroną

Oto jest, Rzecznik Praw Pasażerów (a jednak!) rozpoczął działalność 1 kwietnia 2019 r. Na to stanowisko została powołana Renata Piwowarska – dyrektor Komisji Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC).

O postępowaniu przed Rzecznikiem oraz kontrowersjach co do jego oficjalnej nazwy więcej pisałam w poprzednim wpisie.

Punktualnie, tego właśnie dnia, ULC uruchomił specjalną stronę poświęconą działaniu nowej instytucji http://pasazerlotniczy.gov.pl/

Za jej pośrednictwem można złożyć interaktywny wniosek o rozpoznanie sprawy. Wniosek można też wydrukować, wypełnić ręcznie i wysłać pocztą.

Na uwagę zasługuje fakt, że postępowanie przed Rzecznikiem co do zasady ma przebiegać w formie elektronicznej, tj. bez konieczności osobistego udziału stron. Wystarczy, że uczestnicy postępowania skorzystają z dostępnego na stronie Rzecznika formularza. Nie jest przy tym konieczne podpisanie go przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub korzystanie z profilu zaufanego (wystarczy dostęp do internetu oraz wypełnienie formularza zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na stronie Rzecznika).

Odformalizowaniu procedury służy także możliwość przesyłania załączników w formie kopii czy skanów – bez obowiązku przesyłania Rzecznikowi ich oryginałów.

Jeżeli uczestnik postępowania sprzeciwi się prowadzeniu sprawy w formie elektronicznej, korespondencja z nim będzie kontynuowana w postaci papierowej.

Postępowanie przed Rzecznikiem będzie bezpłatne.

Więcej informacji na temat ustanowionych przez Rzecznika zasad prowadzonego przed nim postępowania można znaleźć na jego stronie internetowej w zakładce Postępowanie polubowne przed Rzecznikiem.

Podobne wpisy