Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
||

Prawo do podwyżki/obniżki ceny imprezy turystycznej – czy warto?

Pracując nad utworzeniem dokumentu warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej dla “moich” biur podróży, zadałam im pytanie, czy chcą w nich umieścić zapisy dotyczące prawa do podwyżki ceny wycieczki zgodnie z zapisami art. 45 nowej ustawy. Przepis ten wskazuje trzy przypadki, kiedy dopuszczalne jest podwyższenie przez organizatora ceny imprezy po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej. Jest to możliwe jako bezpośredni skutek zmiany:

  1. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
  2. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
  3. kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.

Odpowiedź na zadane pytanie nie jest wcale oczywista. Możliwość skorzystania z prawa do podwyżki ceny zależy od spełnienia następujących warunków:

  1. w umowie o udział w imprezie turystycznej zostanie zawarty zapis na ten temat;
  2. podróżnemu zostanie przyznane sprzężone z omawianym uprawnieniem prawo do żądania obniżki ceny.

O ile pierwszy z warunków jest dość oczywisty i funkcjonował z powodzeniem także na gruncie starej ustawy, o tyle drugi warunek to novum. I tu jest pies pogrzebany. Nie każdy organizator chce się na to zgodzić, obawiając się dociekliwych klientów, którzy będą chcieli skorzystać z tego nowego “dobrodziejstwa”.

Przed podjęciem decyzji biuro podróży powinno zadać sobie kluczowe pytanie, jak często w swej dotychczasowej praktyce korzystało z prawa do podwyżki ceny. Jeżeli widmo wzrostu kosztów organizacji wskazanych w przepisie jest dla niego realne, zapis taki ma sens i swoje uzasadnienie. Jeżeli jednak do tej pory omawiane sytuacje zdarzały się sporadycznie lub wcale, może lepiej nie kusić losu i nie prowokować klientów do szukania oszczędności.

Praktyka pokazuje, że niektórzy organizatorzy decydują się na powyższy zapis, z wszystkimi tego konsekwencjami. Inni natomiast wprowadzają “gwarancję niezmiennej ceny” i w ten sposób starają się zachęcić potencjalnych turystów.

Podobne wpisy