Jeszcze o wymaganiach specjalnych. Czy wszystko musi być w umowie?
||

Jeszcze o wymaganiach specjalnych. Czy wszystko musi być w umowie?

Jak wspomniałam ostatnio, przepis art. 42 ust. 4 pkt. 4 nowej ustawy wprowadził nowe pojęcie tzw. wymagań specjalnych. W tym kontekście w umowach o podróż zawieranych po 1 lipca 2018 r. z całą pewnością większą wagę należy przykładać do tego, czy strony tej umowy uzgodniły owe wymagania specjalne i objęły je umową. Teoretycznie tylko wówczas…

Pokój z widokiem, czyli kilka słów o wymaganiach specjalnych.
|||

Pokój z widokiem, czyli kilka słów o wymaganiach specjalnych.

Nowa ustawa turystyczna jest bardzo szczegółowa. W detalach określa, o czym należy pouczyć podróżnego przed zawarciem umowy (art. 40 ust. 1) oraz jakie informacje powinna zawierać umowa o udział w imprezie turystycznej (art. 42 ust. 4). Jeżeli podróżny chciałby zapewnić sobie jakieś dodatkowe świadczenia, nieobjęte powyższym – dodajmy dość obszernym – minimum, powinien powiadomić o…

Kilka słów o trwałym nośniku, e-mailu i twardym dysku
|

Kilka słów o trwałym nośniku, e-mailu i twardym dysku

Pytanie na dziś: Czy wzajemne przesyłanie przez organizatora i podróżnego informacji za pośrednictwem e-maila spełnia kryteria przekazania jej na trwałym nośniku zgodnie z definicją z art. 4 pkt. 10 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych? Pytanie, wydawałoby się, retoryczne. Czytając wspomnianą definicję, pierwszym nośnikiem, który przychodzi na myśl, jest właśnie e-mail. Skąd więc…

Papierologia w biurze podróży, czyli „Czy ktoś to będzie czytał?”
||

Papierologia w biurze podróży, czyli „Czy ktoś to będzie czytał?”

W ramach przygotowywania „moich” biur podróży na wejście w życie RODO, a następnie nowych przepisów o usługach turystycznych, opracowywałam dla nich wiele nowych i obszernych dokumentów, które touroperator zobowiązany jest przekazać klientowi przed zawarciem umowy o podróż. Naszła mnie wówczas refleksja: „Czy ktoś to będzie czytał?” Jednocześnie sama udzieliłam sobie, skądinąd dość zaskakującej, odpowiedzi: „Nie…