Czy pasażerom lotów odwołanych z powodu strajku należy się ryczałtowe odszkodowanie?

Czy pasażerom lotów odwołanych z powodu strajku należy się ryczałtowe odszkodowanie?

Przypomnijmy: zgodnie z art. 5 rozporządzenia WE nr 261/2004 w przypadku odwołania lotu, pasażerowie których to dotyczy mają zagwarantowany szereg uprawnień. Mogą m. in. domagać się od przewoźnika lotniczego zwrotu kosztu biletu (chyba że przewoźnik zaoferuje im zaakceptowany przez nich nowy plan podróży), opieki (posiłki, napoje, czasami także nocleg), a także zryczałtowanego odszkodowania w wysokości…

Czy mediacja w turystyce ma sens?
||

Czy mediacja w turystyce ma sens?

Dziś Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji warto przyjrzeć się mediacjom w turystyce: czy mają potencjał i jak mogłyby przebiegać. Unia Europejska, póki co w formie miękkich, aczkolwiek ustawicznych i regularnych napomnień, nakłania państwa członkowskie do stosowania tzw. ADR (alternative dispute resolution), czyli alternatywnych metod rozwiązywania sporów na różnych płaszczyznach. Rozumie się przez to mediację,…

Czy PKP zapłaci wyższe odszkodowania za opóźnienia pociągów?
|

Czy PKP zapłaci wyższe odszkodowania za opóźnienia pociągów?

Unia Europejska debatuje nad pomysłem, by na przewoźników kolejowych nałożyć większe sankcje za opóźnienia pociągów i zwiększyć ryczałtowe odszkodowania dla pasażerów. Dotychczasowe rozwiązania unijne (uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym) uznaje bowiem za niewystarczające i nie dość dla…

Odszkodowanie za opóźniony lot od Prezesa ULC czy od sądu?

Odszkodowanie za opóźniony lot od Prezesa ULC czy od sądu?

Podróżny, którego lot uległ co najmniej 3-godzinnemu opóźnieniu, może na podstawie unijnego rozporządzenia nr 261/2004 domagać się od przewoźnika lotniczego odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro. Od podróżnego zależy, czy w tym celu zainicjuje postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) czy wystąpi na drogę sądową w postępowaniu cywilnym. Jaka jest wzajemna…

… jeszcze kilka słów o reklamacji, czyli reklamacja po terminie
||

… jeszcze kilka słów o reklamacji, czyli reklamacja po terminie

Przypomnę krótko, że zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, podróżny ma obowiązek zawiadomić organizatora niezwłocznie o stwierdzeniu niezgodności, czyli niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usług turystycznych objętych umową o podróż. Warto zwrócić uwagę, że na gruncie starych przepisów też funkcjonował mechanizm dyscyplinowania…

Termin zgłoszenia reklamacji a termin przedawnienia roszczeń
|

Termin zgłoszenia reklamacji a termin przedawnienia roszczeń

Lepsza ochrona podróżnych? Po wejściu w życie nowych przepisów turystycznych (ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) dominuje dość jednolity pogląd, że zdecydowanie polepszają one sytuację prawną podróżnego. Pod wieloma względami tak jest, ale nie zawsze. Obszarem regulacji, w której podróżny „zyskał” więcej obowiązków niż przywilejów, jest procedura…